Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

Zhenjiang Huajian Energy Equipment Co., Ltd

Xin-Ba Town Gong-Xin-Qiao Road No. 888
Yangzhong City, Jiangsu/ China
ZIP Code 212212

Tel:   0086-(0)511-88203766
Fax:  0086-(0)511-88206999
Web:
www.huajian-energy.com
Mail: 
yzgssl@163.com

快递单号购买